Έως το 2009

Print

Εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία - 2007

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας - 2008

Ποντιακό Πανοΰρ - 2008

Ετήσιος Χορός Κοπής Βασιλόπιτας - 2008

Εκδήλωση εθελοντών αιμοδοτών - 2007

Αυγοτσούγκρισμα